Hrady a zříceniny

BRUMOV

Brumov, hrad.jpg Tento hrad vznikl už někdy kolem roku 1210 a sloužil jako strážní a obranný hrad při vstupu do Vlárského průsmyku. V průběhu staletí vystřídal několik majitelů a také prošel různými přestavbami. Většinu z dnešní podoby získal v 16.století, kdy byly dostavěny jižní a jihovýchodní věže, které jsou dnes dominantou, a také dolní hrad. Od 19. století hrad chátral, až v roce 1995 se začal rekonstruovat. Dnes můžete navštívit historicky zakonzervovaný horní hrad se sklepními i nadzemními expozicemi o minulosti hradu, ukázkami zbroje nebo nálezy z archeologického průzkumu. Spodní hrad je částečně přebudovaný na amfiteátr a slouží k pořádání různých kulturních akcí jako jsou divadla, koncerty atd. V hradní galerii se pravidelně pořádají výstavy umění. V areálu hradu je také studna a replika děla. Zajímavostí je, že v místě kde hrad stojí, byly nalezeny zbytky keltského hradiště.
Další památky v Brumově-Bylnici: Starý židovský hřbitov, kaple Sv. Anny, kostel Sv.Václava, původní domy sklářské kolonie v místní části Sidonie.

LEDNICA (SR)

lednica hrad.jpg Lednický hrad je dnes zříceninou nacházející se nad obcí Lednica na slovenské straně Bílých Karpat (z obce k němu vede modrá turistická značka). Stojí na úpatí ostré vápencové skály, zvané bradlo, a tím připomíná orlí hnízdo. Hrad vznikl ve 13. století a jeho funkce byla jak jinak než obranná - měl ochraňovat uherské hranice. Do současnosti se toho z něj moc nedochovalo. Ve skále jsou zbytky zdí naznačující původní půdorys palácových objektů i věže. Před vstupní branou můžete rozpoznat příkop s valem a půdorys nejnižšího hradu. Nápadné je i torzo bašty se střílnou. Dnes je sem přístup na vlastní nepezpečí (kvůli špatnému stavu památky) a to jen případě, že vstupní kovové dveře jsou otevřené. Po provizorních schodech lze vyjít k tunelu vytesaném ve skále. Takto se dostanete do areálu středního hradu. Nalevo se nachází nejstarší palácová stavba. Po pravé straně je fragment věže, za ní palácové stavby. Od věže vede do horního hradu kovový žebřík. Odtud je možno po schodech vytesaných ve skále vyjít až do pozorovatelny bývalé „straky“.

VRŠATEC (SR)

 turp vršatec.jpg Dnes už jen zřícenina gotického strážního hradu ze 13. století, který měl ochraňovat cestu na Moravu. V průběhu let ho vlastnil i rod Vršatských, odtud také jméno. Hrad leží na skalním bradle nad údolím Váhu ve výšce 805 m u obce Vršatské Podhradie. Nejstarší jeho částí byla strážní věž, která je také nejvýše položená. Výškový rozdíl mezi jednotlivými částmi je až 90m, což hradu zajišťovalo přirozenou obranu. Ale nemusíte se bát, cesta k němu není tak náročná, dostanete se tam po pohodlné asfaltové cestě. Dodnes se z hradu zachovaly zbytky opevnění, zbytky paláce na dolním nádvoří a zbytky věže na horním hradě, plošina kde stála dělová bašta, schody vytesané ve skále a částečně také klenbová pivnice.

PULČÍNSKÝ HRAD

Pulčínský hrad nebo také Plučín stával v lokalitě Zámčisko v Pulčínských skalách. Dnes už toho po něm mnoho nezbylo. Zachovaly se schody vytesané do skály a trámové kapsy. Pulčínský hrad měl čtvercový půdorys o rozměrech asi 18x15m. Jeho stavitelé při stavbě využili výrazně vystupující vyvýšený skalní blok, který obestavěli kamennou zdí. K ní přiléhalo dřevěné předhradí. Tento prostor byl oddělen od přiléhajícího hřbetu uměle vyhloubeným příkopem, přes 12 m širokým a více než 7 m hlubokým. Archeologické nálezy datují existenci hradu nebo alespoň stavební činnost od konce 13.stol. do pol. 15.stol. Hrad je spojován se jménem Miroslava z Cimburka, který jej držel v letech 1446-48. V roce 1518 je Pulčínský hrad uváděn jako pustý. Hrad mohl být rozbořen za česko-uherských válek r. 1470. Pověst je ale jiná: na hradě prý sídlili loupeživí rytíři v čele právě s Miroslavem Cimburkem, kteří přepadali chudé i bohaté. Proto vrchnost musela nechat hrad rozbořit. Na to jak asi mohl Pulčínský hrad vypadat v minulosti, a co po něm zbylo dnes, se můžete podívat na obrázcích.

 Pulčínský hrad.jpg         Pulčínské skály, schody Zámčisko.JPG

Tip na výlet

Pokud máte rádi hrady a zříceniny, a nevadí vám za nimi i putovat, můžete na jednom výletě navštívit hned tři. Ranním autobusem se dopravte do slovenské obec Lednica (zřícenina), odtud pokračujete po modré značce do obce Červený Kameň a přes Vršatské Podhradie na Vršatec (zřícenina). Dál vás ještě čeká cesta pod Okršliskem a přes Holý vrch do Brumova-Bylnice (hrad). Délkou 22km tenhle výlet není nijak hrozivý, ovšem převýšení 1020m už není pro každého. Každopádně to stojí za to.